Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 1
30. 5. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H14
denní študenti
Prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PhDr. Michala Dubská, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Laura Duchoňová
Patrícia Fóková
Lenka Guzmická
Lenka Holešová
Viktória Juríková
Simona Kóňová
Patrícia Petrášová
Michaela Salvová
Sara Sladeček
Adam Slovák
Katarína Štímelová
Komisia 2
30. 5. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H106
denní študenti
Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Karolína Brezániová
Dominika Čičová
Dominik Huňa
Alica Janíčková
Jozef Kováč
Petra Krasková
Patrícia Nikolová
Natália Pagáčová
Kristína Skladaná
Laura Tóthová
Norbert Turi
Komisia 1
31. 5. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H14
externí študenti
Prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PhDr. Michala Dubská, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Vojtech Bartko
Jolana Farkašová
Lukáš Hladík
Jana Minichová
Dominika Petrikovičová
Michael Schwarz
Karin Szabóová
Martina Žifčáková
Komisia 2
31. 5. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H106
externí študenti
Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Alexandra Glawischnig Rudiferia
Tomáš Hauvetter
Pavel Kíni
Tomáš Pohanka
Jana Pohanková
Erika Sudová
Dominika Valová
Dominika Záchenská
Kulturológia
Komisia 
29. 5. 2023 od 8.00 hod
miestnosť H115
Prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. – predseda
Prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.
Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. (aj zapisovateľ)

Študenti:
Bc. Zina Cintulová
Bc. Natália Částová
Bc. Barbora Demeterová, DiS. art.
Bc. Michaela Ďurišová
Bc. Rebeka Palacková
Ing. Tomáš Kebísek

Etnológia

Komisia 

22. 5. 2023 od 9.00 hod
miestnosť H106
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – predseda
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (aj zapisovateľka)
Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
Študenti:
Aneta Vetráková
Simona Podolinská
Leona Smatanová
Karin Marčáková
Romana Mačicová