Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 1

1. 6. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H14
denní a externí študenti
Prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. – predseda
Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PhDr. Michala Dubská, PhD.
Mgr. Jana Hučková, PhD.
PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Tetiana Avramenko
Tomáš Ganát
Adam Holečka
Denisa Chorváthová
Liudmila Trubinova
Vanesa Žaludková
Vladimír Klocok
Vanesa Lacová
Riadenie kultúry a truzimu

Komisia 2
1. 6. 2023 od 8.30 hod
miestnosť H106
denní a externí študenti

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – predseda
Doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.
PhDr. Roman Zima, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Szabina Timea Arnóczki
Lucia Benkőová
Kristián Lencsés
Cecília Miškovová
Ekaterina Shcheglova
Alexandra Vozáriková
Romana Bátorová
Zuzana Gobold
Veronika Ivaničová
Kulturológia

Komisia 

30. 5. 2023 od 8.00 hod
miestnosť H115
Prof. PhDr. Július Fuják, PhD. – predseda
Prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.
Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
Mgr. Jozef Palitefka, PhD. (aj zapisovateľ)
Študenti:
Paulína Grolmusová
Radoslava Hrajnohová
Matej Medo
Diana Petríková
Etnológia

Komisia 

23. 5. 2023 od 9.00 hod
miestnosť H106
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – predseda
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. (aj zapisovateľka)
Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
Študenti:
Peter Gecelovský
Peter Gonšor
Michaela Baštáková